Omezení svozu a sběru komunálního odpadu

V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, dochází k omezení v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od 24. 3. 2020 následovně:

1) Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

2) Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

3) Provoz sběrných svorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, nicméně provozovatel sběrného dvora může z vlastního rozhodnutí zachovat provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů.

4) Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení.

5) Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání.

6) Svoz nebezpečného odpadu:

a) Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do odvolání,

b) Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,

c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

-----

SZÚ (http://szu.cz/)vydal stanovisko k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na onemocnění COVID19, informace je uveřejněna na Portálu životního prostředí http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/karantena_a_svoz_komunalniho_odpadu_v.html.

Jak zacházet s rouškami v domácnostech:

  • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

-----

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.

V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 004 229.

Zdroj: praha.eu

Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Perucké 10 zůstane dočasně uzavřen jak pro občany, tak pro podnikatelské subjekty. Přistavování velkoobjemových kontejnerů je pozastaveno do odvolání.

 
 

Najdete nás i na

Kontaktujte nás

Adresa

Městská část Praha 2
Nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Tel: 236044246, 236044215

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.