O projektu

Program „Čistá dvojka“ v roce 2021

RMČ Praha 2 zařadila realizaci programu Čistá dvojka do svého Programového prohlášení v letech 2018 – 2022.

Program je založen na souhrnu přehledných a velmi snadno dostupných informací pro občany a podnikatele. Jedním ze základních cílů je předání informací i těm rezidentům a návštěvníkům, kteří běžně informace tohoto typu nevyhledávají.

Cílem programu v roce 2021 je:

 1. Informovat a vzdělávat občany Prahy 2 a povzbudit je k většímu zájmu o životní prostředí

 2. Zapojit a motivovat je k aktivnímu přístupu při udržování čistoty a úklidu

 3. Dlouhodobě podporovat aktivity zaměřené na zlepšování čistoty životního prostředí a kvality života

Smyslem programu je zajistit čisté životní prostředí na území Prahy 2 a nadále jej zlepšovat.

Nosnými tématy programu v roce 2021 jsou:

Ekologická osvěta a výchova

 • propagace (dotisk a aktualizace letáků v návaznosti na nový zákon o odpadech)

 • materiály pro školy ke třídění odpadu

 • videa o třídění odpadu pro využití na sociální sítě i do budovy úřadu

Sběr potravinářských olejů a tuků

 • jedná se o pokračování projektu z předchozích let

 • bude přidáno 5 nádob na sběr oleje na nová stanoviště

 • sběr a informační kampaň budou probíhat po celý rok 2021

 Mobilní aplikace – třídění odpadu na Praze 2

 • v roce 2017 byla uvedena do provozu mobilní aplikace o třídění odpadu do mobilních telefonů a tabletů (stanoviště nádob zakreslená v mapě vč. četnosti svozu a svozových dnů, termíny VOK, kontakty a provozní doba sběrných dvorů apod.)

 • v roce 2021 bude prováděna průběžná aktualizace dat, informační kampaň bude probíhat po celý rok 2021

Mimořádné úklidy v době epidemie

V době epidemie je velký opakující se nepořádek na stanovištích tříděného odpadu. Jedná se převážně o kartonové krabice. Úklid zajišťovaný hl. m. Prahou je nedostačující. Odbor životního prostředí provede monitoring nejvíce vytížených stanovišť a zajistí mimořádný odvoz černých skládek.

 

Návštěvníci

 • Celkový počet zobrazení všech stránek: 347412
 • Celkový počet zobrazení webu: 17213
 • Statistika od: 22.04.2021 - 19:19
 

Najdete nás i na

Kontaktujte nás

Adresa

Městská část Praha 2
Nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Tel: 236044246, 236044215

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.