Akce

Od 1. 8. 2016 je na území hl. m. Prahy postupně zaváděn sběr kovových obalů, které budou do komplexního systému nakládání s komunálním odpadem začleněny jako další komodita tříděného odpadu.

Na území městské části Praha 2 budou nádoby umístěny na 12 vybraných stanovištích.

Do označených nádob o objemu 240 litrů je možné odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů atd.

Naopak do těchto nádob nepatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů atd.

 

číslo stanoviště

adresa

 

1

0002/067

Boženy Němcové 9

Nové Město

2

0002/032

Fügnerovo nám. 5

Nové Město

3

0002/053

Koperníkova 1

Vinohrady

4

0002/066

Krkonošská 2

Vinohrady

5

0002/052

Lublaňská 1

Vinohrady

6

0002/025

Sekaninova 30

Nusle

7

0002/039

Slavojova x Čiklova

Nusle

8

0002/092

Slezská 9

Vinohrady

9

0002/054

Římská 6

Vinohrady

10

0002/76

Václavská 20

Nové město

11

0002/016

Vinohradská 38

Vinohrady

12

0002/073

Vratislavova 16

Vyšehrad

 

čára

V říjnu loňského roku bylo na veřejné prostranství na Praze 2 instalováno deset nádob na sběr rostlinných olejů a tuků. Rostlinné oleje byly z nádob poprvé svezeny 17. 12. 2015. Všechny nádoby byly zaplněny maximálně do ¾, spíše do poloviny. Ve všech nádobách se vedle olejů bohužel vyskytoval směsný odpad a plasty, přesto po vytřídění odpadu zbylo ze všech stanovišť celkem 25 litrů rostlinného oleje k dalšímu zpracování. Projekt bude pokračovat i v letošním roce. Program Čistá dvojka se v rámci ekologické výchovy a prevence zaměří na větší informovanost o této službě a ve spolupráci se spol. Komwag a.s., která obsluhuje nádoby, zajistí lepší označení nádob, aby nedocházelo k odkládání jiných druhů odpadů.

Letáčky se seznamem stanovišť jsou k dispozici v obou informačních kancelářích úřadu na náměstí Míru i v Jaromírově ulici.

Všem občanům, kteří si již cestu k nádobám na olej našli a využívají je, děkujeme!

Na území městské části Praha 2 byly v tomto týdnu umístěny avizované nádoby na sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností. Pilotní projekt programu Čistá dvojka, který radnice Prahy 2 úspěšně provozuje již několik let v zájmu zkvalitnění životního prostředí, má napomoci snížit zatížení kanalizace oleji a odevzdat je k dalšímu zpracování.

„Jsme vůbec první městskou částí v Praze, která likvidaci olejů a tuků tímto ekologicky šetrným způsobem umožňuje. Lze tak účinně zabránit ucpávání kanalizační sítě, odpadů a stoupaček a zároveň umožnit recyklaci olejů a tuků. První zkušenosti ukazují, že zájem obyvatel naší městské části o sběr těchto produktů do speciálních nádob je enormní,“ říká místostarosta Václav Vondrášek.

Černé nádoby s hnědým víkem jsou zřetelně označeny polepem s návodem. Jsou uzamčeny, aby se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu, ale také manipulaci s obsahem. Umístěny jsou na deseti stanovištích:

• Pod Slovany – Plavecká (Nové Město) 

• Koubkova 1 (Nové Město)

• Václavská 20 (Nové Město)

• Sekaninova 30 (Nusle)

• Sázavská 13 (Vinohrady)

• Vinohradská 38 (Vinohrady)

• Londýnská – Záhřebská (Vinohrady)

• Polská 4 (Vinohrady)

• U Kanálky 8 (Vinohrady)

• Vratislavova 16 (Vyšehrad)

Jak správně postupovat? Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a tyto následně odnést do speciálně označených nádob! Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!!!

Jak se využívají použité oleje a tuky? Sebraný odpad je využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina i přes svou již sníženou kvalitu v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel a zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie.  (zdroj: http://www.vikinggroup.cz/o_nas.htm )

Pilotní projekt programu Čistá dvojka je na území městské části Praha 2 prozatím naplánován do prosince roku 2016. Pokud budou nádoby vytíženy a občané tuto službu budou využívat, potrvá i po tomto termínu.

Více informací a pokyny k akci obdržíte na bezplatné Infolince Ulice Prahy 2 - 800 879 222, infolinka@praha2.cz

Technicky projekt zajišťuje: Komwag, podnik údržby a čistoty města, a.s., tel. 236 040 000, komwag@komwag.cz

Stránky

 
 

Najdete nás i na

Kontaktujte nás

Adresa

Městská část Praha 2
Nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Tel: 236044246, 236044215

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.