Akce

Ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. byla vyvinuta pro program Čistá dvojka mobilní aplikace ke třídění odpadu na Praze 2.

Aplikace je volně ke stažení v mobilních telefonech a tabletech na Google Play i App Store – Třídění odpadu v Praze 2 (Města třídí). K aplikaci byly vytištěny propagační tiskoviny s QR kódem pro snadnější stažení do mobilních telefonů a tabletů. Tyto materiály jsou k dispozici v informačních kancelářích úřadu a na stáncích Čisté dvojky. QR kód je vyroben i ve formě samolepky. Po zimním období bude nalepen na nádoby na tříděný odpad.

V aplikaci naleznete seznam stanovišť nádob na tříděný odpad, četnost jejich vývozu i možnost nahlášení plného nebo poškozeného kontejneru. Jsou tam i termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů, mobilních sběrných dvorů a mobilních kontejnerů na textil. Součástí aplikace je mapa se zákresem těchto stanovišť a s umístěním košů na psí exkrementy.

Bližší informace dostanete na bezplatné infolince 800 879 222.

   

Na území městské části Praha 2 jsou umístěny nádoby na sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností. Pilotní projekt programu Čistá dvojka, který radnice Prahy 2 úspěšně provozuje již několik let v zájmu zkvalitnění životního prostředí, má napomoci snížit zatížení kanalizace oleji a odevzdat je k dalšímu zpracování. V letošním roce bylo rozmístěno dalších 10 nádob, takže v provozu jich je již 20.

„Jsme vůbec první městskou částí v Praze, která likvidaci olejů a tuků tímto ekologicky šetrným způsobem umožňuje. Lze tak účinně zabránit ucpávání kanalizační sítě, odpadů a stoupaček a zároveň umožnit recyklaci olejů a tuků. První zkušenosti ukazují, že zájem obyvatel naší městské části o sběr těchto produktů do speciálních nádob je enormní,“ říká místostarosta Václav Vondrášek.

Černé nádoby s hnědým víkem jsou zřetelně označeny polepem s návodem. Jsou uzamčeny, aby se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu, ale také manipulaci s obsahem. Umístěny jsou na dvaceti stanovištích:

Pod Slovany - Plavecká (Nové Město) Václavská 20 (Nové Město)               
Fügnerovo náměstí 5 (Nové Město) Na Slupi 12 (Nové Město)
Sekaninova 30 (Nusle) Slavojova u parku (Nusle)
Jaromírova 65 (Nusle) Vratislavova 16 (Vyšehrad)
Neklanova 27 (Vyšehrad) Vinohradská 38 (Vinohrady)
Londýnská - Záhřebská (Vinohrady) U Kanálky 8 (Vinohrady)
Polská 4 (Vinohrady) Krkonošská 2 (Vinohrady)
Římská 10 naproti (Vinohrady) Jana Masaryka 14 (Vinohrady)
Belgická 21 (Vinohrady) Bělehradská 47 (Vinohrady)
Bělehradská 22 (Vinohrady) Sázavská 13 (Vinohrady)

                                                

Jak správně postupovat? Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a tyto následně odnést do speciálně označených nádob! Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!!!

Jak se využívají použité oleje a tuky? Sebraný odpad je využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina i přes svou již sníženou kvalitu v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel a zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie.  (zdroj: http://www.vikinggroup.cz/o_nas.htm )

Více informací a pokyny k akci obdržíte na bezplatné Infolince Ulice Prahy 2 - 800 879 222, infolinka@praha2.cz

Technicky projekt zajišťuje: Komwag, podnik údržby a čistoty města, a.s., tel. 236 040 000, komwag@komwag.cz

Městská část Praha 2 se dlouhodobě potýká s nepořádkem na stanovištích nádob na tříděný odpad umístěných na veřejném prostranství. Nejhorší situace je na Vinohradech. Proto se rozhodla postupně veřejná stanoviště rušit. Ovšem pouze za předpokladu, že se podaří umístit nádoby na třídění do většiny bytových domů v dosahu těchto stanovišť. Je to běh na dlouhou trať, ale možnosti tu jsou.

V první fázi potřebujeme vědět, kolik majitelů domů bude mít o tuto službu zájem, abychom mohli projednat s Magistrátem hl. m. Prahy možnost financování a termíny schválení žádostí.

Nádoby na odpad, vč. obsluhy a likvidace odpadu jsou hrazeny hlavním městem. Zpoplatněno je pouze přistavení nádob ke svozu, pokud ho majitel domu požaduje. Nádoby na tříděný odpad nezapáchají, takže obyvatelé domu nemusí mít obavu z jejich umístění v domě nebo na dvoře.

Podmínkou získání těchto nádob je:

1) nádoby musí být umístěny ve vnitřním vybavení domu (chodba, sklep, průjezd, dvůr apod.)

2) jsou určeny pouze obyvatelům domu (ne pro provozovny a živnosti, pokud v domě jsou)

3) žádat o nádoby může vlastník domu nebo jím pověřený správce

Prioritně budou vyřizovány žádosti vlastníků v nejvíce zatížených ulicích Vinohrad.

Pokud máte zájem o tuto službu, a jste vlastník nebo správce domu, obraťte se na Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2 a to:

1) telefonicky na bezplatnou Infolinku Ulice Prahy 2 – 800 879 222

2) e-mailem  infolinka@praha2.cz  do předmětu napište „VNITŘNÍ SEPARACE 2019“

3) přes kontaktní formulář na www.cistadvojka.cz do předmětu napište „VNITŘNÍ SEPARACE 2019“

4) písemně na adresu úřadu ÚMČ Praha 2, Odbor životního prostředí, nám. Míru 20, 120 00 Praha 2

Všem majitelům domů, kteří se na odbor životního prostředí obrátí, poskytneme bližší informace k vyřizování žádostí.

Stránky

 
 

Najdete nás i na

Kontaktujte nás

Adresa

Městská část Praha 2
Nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Tel: 236044246, 236044215

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.