Akce

Jak při likvidaci odpadů přesně postupovat radí leták MŽP   https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_rousky_vyhazujte_v_plastovem_obalu/$FILE/SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330.pdf. Ten seznamuje s doporučeními SZÚ pro domácnosti, ve kterých se vyskytují osoby v povinně nařízené karanténě nebo osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, ale také pro všechny, kteří se při nezbytném pohybu venku chrání ochrannými pomůckami jako jsou roušky a rukavice.

Více než obvykle je teď důležitá i základní poučka pro manipulaci s odpadky - řádně si umyjte ruce. A teď nejen po odnosu odpadků, ale i před ním.

Po dohodě s MHMP se otevřel od pondělí 30. 3. 2020 znovu Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Perucké ul. č.10, Praha 2, s následujícím omezením:

Opatření proti COVID:

  1. Ochranné pomůcky/dezinfekce/rouška u obsluhy dvora je samozřejmá
  2. Na sběrný dvůr bude vpuštěn pouze občan s nějakou formou zakrytí dýchacích cest
  3. Na sběrném dvoře bude v jeden okamžik pouze jedno vozidlo – do vjezdu vždy obsluha umístí ceduli STOP, aby se vjezdu dalšího vozu zabránilo

Žádáme občany, aby tyto podmínky dodržovali!

Otvírací doba sběrného dvora není omezena - https://www.komwag.cz/odpady/sberny-dvur-hl-m-prahy

Informace o provozní době všech sběrných dvorů jsou k dispozici rovněž na Portále životního prostředí hl. m. Prahy http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/tiskove_zpravy_z_mesta/sberne_dvory_na_uzemi_hlavniho_mesta_se.html

Věříme, že otevření sběrných dvorů napomůže omezení vzniku černých skládek na území městských částí.

V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, dochází k omezení v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od 24. 3. 2020 následovně:

1) Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

2) Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

3) Provoz sběrných svorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, nicméně provozovatel sběrného dvora může z vlastního rozhodnutí zachovat provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů.

4) Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení.

5) Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání.

6) Svoz nebezpečného odpadu:

a) Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do odvolání,

b) Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,

c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

-----

SZÚ (http://szu.cz/)vydal stanovisko k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na onemocnění COVID19, informace je uveřejněna na Portálu životního prostředí http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/karantena_a_svoz_komunalniho_odpadu_v.html.

Jak zacházet s rouškami v domácnostech:

  • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

-----

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.

V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 004 229.

Zdroj: praha.eu

Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Perucké 10 zůstane dočasně uzavřen jak pro občany, tak pro podnikatelské subjekty. Přistavování velkoobjemových kontejnerů je pozastaveno do odvolání.

Stránky

 
 

Najdete nás i na

Kontaktujte nás

Adresa

Městská část Praha 2
Nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Tel: 236044246, 236044215

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.