Akce

Ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. byla vyvinuta pro program Čistá dvojka mobilní aplikace ke třídění odpadu na Praze 2.

Aplikace je volně ke stažení v mobilních telefonech a tabletech na Google Play i App Store – Třídění odpadu v Praze 2 (Města třídí). K aplikaci byly vytištěny propagační tiskoviny s QR kódem pro snadnější stažení do mobilních telefonů a tabletů. Tyto materiály jsou k dispozici v informačních kancelářích úřadu a na stáncích Čisté dvojky. QR kód je vyroben i ve formě samolepky. Po zimním období bude nalepen na nádoby na tříděný odpad.

V aplikaci naleznete seznam stanovišť nádob na tříděný odpad, četnost jejich vývozu i možnost nahlášení plného nebo poškozeného kontejneru. Jsou tam i termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů, mobilních sběrných dvorů a mobilních kontejnerů na textil. Součástí aplikace je mapa se zákresem těchto stanovišť a s umístěním košů na psí exkrementy.

Bližší informace dostanete na bezplatné infolince 800 879 222.

   

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. Prosíme o odložení vánočního stromku k nejbližšímu stanovišti na tříděný odpad na veřejném prostranství nebo před dům v den přistavení nádob na komunální odpad k vývozu. NEPONECHÁVEJTE STROMEČKY VE VNITROBLOCÍCH, DVORECH A CHODBÁCH DOMŮ,  pracovníci svozové společnosti je nebudou vynášet.  Jejich odvoz započne den po Štědrém večeru a následně bude probíhat po celý leden a únor 2019.

Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora

V měsících lednu a únoru 2019 se z provozních důvodů velkoobjemové kontejnery na obvyklá stanoviště nepřistavují. Občané mohou využít k odložení odpadu celoročně otevřený Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Perucké ul. č. 10, Praha 2  http://praha2.cz/Sberne-dvory.

Stránky

 
 

Najdete nás i na

Kontaktujte nás

Adresa

Městská část Praha 2
Nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Tel: 236044246, 236044215

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.