menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu hlavní strana info o projektu akce projektu partneři projektu adopce a patronáty pro majitele psů trideni-odpadu nelegální reklama kontakty napsali o nás archiv další
se denně na Praze 2 vyveze průměrně 45 tun směsného odpadu?
menu menu menu dvojka proti graffiti mapa čistá dvojka kvíz

Aktuality

čára čára

Praha 2 má 12 stanovišť na sběr kovových obalů

 

Od 1. 8. 2016 je na území hl. m. Prahy postupně zaváděn sběr kovových obalů, které budou do komplexního systému nakládání s komunálním odpadem začleněny jako další komodita tříděného odpadu.

Na území městské části Praha 2 budou nádoby umístěny na 12 vybraných stanovištích.

 

Do označených nádob o objemu 240 litrů je možné odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů atd.

 

Naopak do těchto nádob nepatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů atd

 

 

 

číslo stanoviště

adresa

 

1

0002/067

Boženy Němcové 9

Nové Město

2

0002/032

Fügnerovo nám. 5

Nové Město

3

0002/053

Koperníkova 1

Vinohrady

4

0002/066

Krkonošská 2

Vinohrady

5

0002/052

Lublaňská 1

Vinohrady

6

0002/025

Sekaninova 30

Nusle

7

0002/039

Slavojova x Čiklova

Nusle

8

0002/092

Slezská 9

Vinohrady

9

0002/054

Škrétova 2

Vinohrady

10

0002/76

Václavská 20

Nové město

11

0002/016

Vinohradská 38

Vinohrady

12

0002/073

Vratislavova 16

Vyšehrad

 

čára

Pilotní projekt „Sběr rostlinných olejů a tuků“

 

V říjnu loňského roku bylo na veřejné prostranství na Praze 2 instalováno deset nádob na sběr rostlinných olejů a tuků. Rostlinné oleje byly z nádob poprvé svezeny 17. 12. 2015. Všechny nádoby byly zaplněny maximálně do ¾, spíše do poloviny. Ve všech nádobách se vedle olejů bohužel vyskytoval směsný odpad a plasty, přesto po vytřídění odpadu zbylo ze všech stanovišť celkem 25 litrů rostlinného oleje k dalšímu zpracování. Projekt bude pokračovat i v letošním roce. Program Čistá dvojka se v rámci ekologické výchovy a prevence zaměří na větší informovanost o této službě a ve spolupráci se spol. Komwag a.s., která obsluhuje nádoby, zajistí lepší označení nádob, aby nedocházelo k odkládání jiných druhů odpadů.

Letáčky se seznamem stanovišť jsou k dispozici v obou informačních kancelářích úřadu na náměstí Míru i v Jaromírově ulici.

Všem občanům, kteří si již cestu k nádobám na olej našli a využívají je, děkujeme!

čára

Sběr olejů a tuků z domácností v Praze 2 zahájen

 

Na území městské části Praha 2 byly v tomto týdnu umístěny avizované nádoby na sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností. Pilotní projekt programu Čistá dvojka, který radnice Prahy 2 úspěšně provozuje již několik let v zájmu zkvalitnění životního prostředí, má napomoci snížit zatížení kanalizace oleji a odevzdat je k dalšímu zpracování.

 

„Jsme vůbec první městskou částí v Praze, která likvidaci olejů a tuků tímto ekologicky šetrným způsobem umožňuje. Lze tak účinně zabránit ucpávání kanalizační sítě, odpadů a stoupaček a zároveň umožnit recyklaci olejů a tuků. První zkušenosti ukazují, že zájem obyvatel naší městské části o sběr těchto produktů do speciálních nádob je enormní,“ říká místostarosta Václav Vondrášek.

 

Černé nádoby s hnědým víkem jsou zřetelně označeny polepem s návodem. Jsou uzamčeny, aby se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu, ale také manipulaci s obsahem. Umístěny jsou na deseti stanovištích:

 

• Pod Slovany – Plavecká (Nové Město) 

• Koubkova 1 (Nové Město)

• Václavská 20 (Nové Město)

• Sekaninova 30 (Nusle)

• Sázavská 13 (Vinohrady)

• Vinohradská 38 (Vinohrady)

• Londýnská – Záhřebská (Vinohrady)

• Polská 4 (Vinohrady)

• U Kanálky 8 (Vinohrady)

• Vratislavova 16 (Vyšehrad)

 

Jak správně postupovat? Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a tyto následně odnést do speciálně označených nádob! Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!!!

 

Jak se využívají použité oleje a tuky? Sebraný odpad je využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina i přes svou již sníženou kvalitu v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel a zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie.  (zdroj: http://www.vikinggroup.cz/o_nas.htm )

 

Pilotní projekt programu Čistá dvojka je na území městské části Praha 2 prozatím naplánován do prosince roku 2016. Pokud budou nádoby vytíženy a občané tuto službu budou využívat, potrvá i po tomto termínu.

 

Více informací a pokyny k akci obdržíte na bezplatné Infolince Ulice Prahy 2 - 800 879 222, infolinka@praha2.cz

Technicky projekt zajišťuje: Komwag, podnik údržby a čistoty města, a.s., tel. 236 040 000, komwag@komwag.cz

čára
Kontejner na sběr textilu
Kontejner na sběr textilu
Létající sběrný dvůr
Létající sběrný dvůr
Nádoba na sběr kovových obalů
Nádoba na sběr kovových obalů
foto
Nádoba na sběr rostlinných olejů a tuků
Nádoba na sběr rostlinných olejů a tuků
foto
Kontejner na sběr elektrozařízení
Kontejner na sběr elektrozařízení
© Alfa Medimedia 2009